De peuterschool

Op IKC De Nieuwe Haven geven wij ieder kind vanaf twee jaar een vliegende start richting het basisonderwijs. Samen met onze pedagogisch medewerkers, leerkrachten en leidinggevenden werken we aan de ontwikkeling van jonge kinderen.  Dit doen we door doelgericht te werken, rekening houdend met het ontwikkelingstempo, de behoeften, de mogelijkheden, talenten en de voorkeuren van het kind.

Daarbij creëren wij een omgeving waarin kinderen zich veilig en thuis kunnen voelen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich vrij voelen om zich optimaal te ontwikkelen. We volgen de ontwikkeling van het kind en bieden een passend aanbod, want ieder kind leert op een andere manier en op een ander tempo.

IMG_4758
1 veilig en vertrouwd

Veilig en vertrouwd

IKC De Nieuwe Haven is een plek waar kinderen kennismaken met nieuwe spelvormen en verschillend speelmateriaal. Daarnaast komen ze, misschien wel voor het eerst, in contact met leeftijdsgenootjes. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen met en van elkaar kunnen leren.

Ieder kind heeft de drang om op ontdekking uit te gaan. De omgeving is daarbij een stimulerende factor.  Daarom vinden we het belangrijk dat IKC De Nieuwe Haven een plek is waar een kind zich veilig, geborgen, vertrouwd en thuis kan voelen.

We creëren een veilige, geborgen en vertrouwde omgeving door:

een kind vrijheid te bieden, waardoor het een eigen plek binnen de groep kan zoeken en vrij kan spelen;

het hanteren van een structuur in dagdelen, waardoor kinderen weten wat ze te wachten staat;

de groep en groepsruimte een herkenbare plek te laten zijn voor kinderen (speelhoeken en op z’n minst één vaste juf op alle dagen op de groep);

de kinderen zodanig te benaderen dat ze het gevoel krijgen dat ze er mogen zijn. Dit bereiken we door kinderen aandacht te geven, ze positief te benaderen, complimenten te geven en eigen inbreng en initiatief te waarderen;

een kind proberen te begrijpen, waarbij contact met de ouders van het kind van essentieel belang is.