Wat is IKC  De Nieuwe Haven

IKC De Nieuwe Haven is een Integraal Kindcentrum. Kinderopvang, peuterschool, basisschool en BSO wonen samen onder één dak. Maar natuurlijk gaat onze samenwerking verder dan dat. We vinden het belangrijk dat kinderen hier van en met elkaar kunnen leren. Op het IKC sluiten opvang en onderwijs daarom naadloos op elkaar aan. We werken vanuit één pedagogische visie, bieden een doorgaande leerlijn en maken zoveel mogelijk gebruik van dezelfde methodes. In de praktijk spelen en werken we dus ook veel samen.  De natuur speelt daarbij een belangrijke rol. Dat ziet u terug in de inrichting van ons gebouw, onze natuurtuin en de thema’s waar we door het jaar heen aandacht aan besteden.  Breed ontwikkelen en ontwerpend leren, met respect voor dat wat leeft en voor elkaar, komen hierin samen.

IKC De Nieuwe Haven: de plaats waar ouders, kinderen en medewerkers elkaar ontmoeten!

IKC De Nieuwe Haven

Samen spelen, ontdekken, leren!

De Peuterschool

Op IKC De Nieuwe Haven geven wij ieder kind vanaf twee jaar een vliegende start richting het basisonderwijs. Samen met professionele begeleiders, leerkrachten en leidinggevenden werken we aan de ontwikkeling van de jonge kinderen. Dit doen we door doelgericht te werken, rekening houdend met het ontwikkelingstempo …

School

Op IKC De Nieuwe Haven geven wij kinderen de kans om in een veilige en fijne omgeving hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich vaardigheden eigen maken waarmee zij later gefundeerd keuzes kunnen maken en optimaal hun kansen kunnen benutten.

Buitenschoolse opvang

Op BSO IKC De Nieuwe Haven vinden we het belangrijk dat kinderen de wereld ontdekken door spel. We geven ze daarom zo veel mogelijk de gelegenheid om te spelen, alleen of samen met anderen. Daarnaast bieden we een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Naast samenspel is er altijd aandacht voor de individuele ontwikkeling van elk kind.

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf IKC De Nieuwe Haven maakt onderdeel uit van de kinderopvangorganisatie KindeRdam. Het kinderdagverblijf heeft drie stamgroepen, voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Op alle drie de groepen werken we volgens het antroposofisch gedachtegoed in combinatie met het voor- en vroegschoolse programma Peuterplein …

De tuin

De tuin is op dit moment volop in ontwikkeling. Samen met de buurt gaan we hier een groene oase realiseren. Het wordt een avontuurlijke omgeving, waarin veel valt te ontdekken, klauteren en fietsen! Een waterpomp zorgt in de zomer voor gespetter en geklieder. Wat is het toch fijn om buiten te zijn …